Kto obsługuje terminale płatnicze?

person holding smartphone beside tablet computer

Terminale płatnicze od jakiegoś czasu zadomowiły się w punktach sprzedaży. Umożliwiają one dokonywanie płatności za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej,  a także za pomocą kodu BLIK lub smartfona.

Terminal płatniczy jest urządzeniem do obsługi płatności bezgotówkowych. Mogą one występować w formie stacjonarnej lub moblinej, jednak w każym przypadku zasada ich działania jest taka sama. Urządzenie odczytuje dane użytkownika na przykład z karty, a następnie przekazuje je  z danymi transakcyjnymi do centrum autoryzacyjnego, to zaś z kolei procesuje transakcję i wysyła ją poprzez sieci organizacji płatniczych do instytucji, która wydała kartę, jednak najczęściej jest to bank. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji wydawcy karty centrum wysyła odpowiedni komunikat do terminala płatniczego, a następnie płatność jest realizowana. Jeżeli klient sobie tego życzy sprzedawca może wydrukować potwierdzenie dokonania transakcji. Cały proces nam wydaje się banalnie prosty i bardzo krótki, choć w rzeczywistości jest on o wiele bardziej skomplikowany i zachodzi za pomocą odpowiednich algorytmów, przy czym jest on w pełni bezpieczny. Za jego prawidłowy przebieg odpowiada centrum lub inaczej zwani agenci rozliczeniowi.

Na polskim rynku istnieje wiele agentów rozliczeniowych należą do nich między innymi eService, First Data, PolCard, PeP, IT Card, PayTel i Elavon. Działalność tę nadzoruje Komitet Agentów Rozliczeniowych, który został właśnie pwoołany w celu stworzenia i promowania odpowiednich standardów działalności na rynku obsługi transakcji bezgotówkowych, a także dbająca o rozwój rynku płatności kartowych. Ponadto zrzesza ona firmy świadczące usługi terminali płatniczych. Polska Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego postanowiła raz na kwartał przedstawiać informacje na termat funkcjonalności i warunków oferowanych przez agentów.  W wielu przypadkach przedsiębiorcy wybierają terminal płatniczy oferowany przez bank, bowiem wiąże się to z innymi korzyściami, jednak tak naprawdę banki współpracują z agentami rozliczeniowymi. Ważne, aby przed zawarciem umowy sprawdzić z kim ma zawartą umowę nasz bank i jakie warunki współpracy oferuje.

pawel.rebelak
Author: Waleriusz